ارزآوری ۱۳۰ میلیون دلاری برای صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: بهره‌برداری از فاز نخست ترمینال، مخازن نفتی و پتروشیمیایی فراسکو، واحدهای پنتااریتریتول و پارافرمالدهید پتروشیمی نخل آسماری، پایانه ذخیره‌سازی و صادراتی نفت جی چابهار و فاز دوم مخازن ذخیره‌سازی نفت قشم سالانه ۱۳۰ میلیون دلار ارزآوری خواهد داشت.

به گزارش رصد انرژی ، عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اظهار داشت: خلق منابع درآمدی پایدار از مسیر صادرات، یکی از اهداف صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت است.

وی افزود: چهار طرح صندوق‌ها که با حضور سرپرست ریاست جمهوری و وزیر نفت به بهره‌برداری رسید، هر کدام دارای هدف صادراتی هستند.

بیات گفت: با صادرات پنتااریتریتول پتروشیمی نخل آسماری، حدود ۲۰ میلیون دلار در سال، برای کشور و صندوق‌ها ارزآوری ایجاد خواهد شد.

وی افزود: طرح پارافرمالدهید پتروشیمی نخل آسماری حدود ۵ میلیون دلار و فاز نخست ترمینال نفتی فراسکو عسلویه نیز ۸۰ میلیون دلار در سال، برای سرمایه‌گذار ارزآوری خواهند داشت.

بیات گفت: همچنین پایانه ذخیره‌سازی و صادراتی قیر نفت جی در چابهار، حدود ۲۵ میلیون دلار در سال ارزآوری خواهد داشت و طرح مخازن ذخیره‌سازی نفت در قشم، سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار مانع خروج ارز کشور می‌شود.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها تصریح کرد: مجموع ارزآوری فعالیت صادرات محور این‌طرح‌ها مرتبط با صندوق‌ها، حدود ۱۳۰ میلیون دلار در سال خواهد بود.

وی افزود: طرح‌های مانند پتروشیمی هنگام که از سوی هلدینگ خلیج فارس انجام شده است به طور غیر مستقیم، سودآوری برای صندوق‌ها به عنوان یکی از سهامداران هلدینگ خواهد داشت.

بیات افزود: بهره‌برداری از این طرح‌ها، برای اقتصاد کشور، اهمیتی مضاعف خواهد داشت؛ چون این فعالیت‌ها در بخش غیردولتی صنعت نفت به سرانجام رسیده است و صندوق نفت به‌عنوان بنگاه اقتصادی مردمی، سرمایه‌گذار و مجری آن‌ها بوده است.

انتهای پیام/