تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی چقدر است؟

با گذشت حدود 2ماه از آغاز تولید گاز از فاز 11 پارس جنوبی، تولید گاز از این فاز مرزی میدان مشترک، 7 میلیون مترمکعب در روز است.

به گزارش رصد انرژی ، فاز ۱۱ پارس جنوبی که قفل ۲۰ ساله توسعه آن در دولت سیزدهم شکسته شد، در شامگاه بیستم مردادماه به تولید رسید و در روز ششم شهریورماه امسال با حضور رئیس جمهوری، رسما افتتاح و بهره‌برداری شد.

بامداد چهارشنبه هفتم تیرماه، با قرارگیری سکوی تولیدی در محل ۱۱B، شمارش معکوس تحقق رویای بیست‌ساله صنعت نفت‌و‌گاز کشور برای تولیدی شدن فاز مرزی ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شد و غروب جمعه بیستم مردادماه، اولین مقادیر تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی از اعماق زمین برداشت شد.

قرار بود با تولیدی شدن ۴ حلقه چاه این میدان، شاهد تولید بیش از ۱۰ میلیون مترمکعبی گاز از فاز ۱۱ باشیم تا رفته رفته با تولیدی شدن بقیه چاه‌های درحال حفاری، این مقدار افزایش یابد.

بررسی‌های رصد انرژی از محل پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی نشان می‌دهد که تولید فعلی این فاز، حدود ۲ ماه بعد از آغاز تولید، حدود ۷ میلیون مترمکعب در روز است و به‌نظر می‌رسد این میزان تولید تنها از ۳ حلقه چاه صورت می‌گیرد.

درخصوص اینکه چرا چاه چهارم تولیدی نشده و چه زمانی تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی افزایش خواهد یافت، هنوز هیچ اعلام رسمی صورت نگرفته است.

انتهای پیام/