جزئیات نقشه راه آب کشور رونمایی شد

سخنگوی صنعت آب گفت: نقشه راه آب کشور پاسخی به ناترازی‌های موجود است؛ این نقشه در راستای کاهش اضافه بارگذاری‌های آبی و هدایت این منبع ارزشمند محیط زیستی به سوی اشتغالزایی و تولید سرمایه برای شهروندان ایرانی است.

به گزارش رصد انرژی ، روز گذشته در جلسه شورای عالی آب که به‌ریاست آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، «نقشه راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده است، رونمایی شد و به تصویب رسید.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در خصوص جزئیات نقشه راه آب کشور، با اشاره به اظهارنظر کارشناسان حوزه آب پیرامون نقشه راه آب کشور و تشکر از نکات یاد شده اظهار داشت: نخست مایلم از طرف وزارت نیرو از مجموع نکته نظراتی که پیرامون نقشه راه آب بیان شد سپاسگزاری کنم، وزارت نیرو این مشارکت نخبگانی را ارج می‌نهد.

وی افزود: معتقدم این نشاط گفتمانی در بخش آب، سرمایه‌ای برای فرایند تولد و تکامل، پیدایش و پردازش هر ایده و باور مهم است.

* رفع ناترازی آبی نیازمند مجموعه راهکارهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای است

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه “حل اَبَرچالش‌های آبی را هدف گرفته‌ایم”، تصریح کرد: اهل فن و مردم می‌دانند که کشور در پهنه‌های گسترده‌ای دچار اضافه بارگذاری شدید در برداشت از منابع آب، اعم از منابع سطحی و زیرزمینی است و ناترازی‌های آبی در بخش‌های مختلف دیده می شود.

وی افزود: ناترازی آبی به ویژه در تامین آب شرب و نیازهای محیط زیستی اثرگذار است؛ در چنین شرایطی استفاده از راهکارهای سازه‌ای مطلقا کافی نیست و بیش از آن و پیش از آن، نیاز به مجموعه‌ای از کنش‌های غیر سازه‌ای است.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه “نقشه راه آب کشور پاسخی به ناترازی‌های موجود است”، گفت: این نقشه در راستای کاهش اضافه بارگذاری‌های آبی و هدایت این منبع ارزشمند محیط زیستی به سوی اشتغالزایی و تولید سرمایه برای شهروندان ایرانی است.

وی ادامه داد: این نقشه در حقیقت، راهنمای آزادسازی منابع آبی برای تامین نیازهای محیط زیستی، تسکین فرونشست، تعادل بخشی و کاهش گردو غبار از پهنه های مستعد داخلی است.

* اسناد بالادستی در تدوین نقشه راه آب مد نظر قرار گرفته است

وی ادامه داد: در فرایند تدوین نقشه آب کشور به اسناد بالادستی یا پیشن همانند سیاست های کلی منابع آب، سند ملی آمایش سرزمین، سند چشم انداز آب، سند ملی امنیت غذایی، آب قابل برنامه ریزی و مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی توجه شده است و از یافته‌های آنها استفاده به عمل آمده است.

سخنگوی صنعت آب بیان کرد: افزون‌بر آن، کلان روندها نظیر ارتقاء فناوری، مهاجرت و تغییرات کلی، تغییر اقلیم، تغییر غذا و سبک زندگی و نیز تغییرات کمی و کیفی آب، در نقشه راه آب کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بزرگ‌زاده با اشاره به مسیر طراحی نقشه راه آب کشور، گفت: تدوین‌کنندگان به حجم عظیمی از گزارشات مشاورین، داده‌های آماری و اطلاعات و درس آموخته‌های برآمده از سالیان پیشین دسترسی داشته و اطلاعات مناسبی از منابع تامین و مصارف آبی برای هر گوشه از ایران را مد نظر قرار دادند.

وی افزود: ایده دیگری که در فرآیند تدوین نقشه راه در برابر چشم قرار داشت، تقسیم آب هرمنطقه به دو بخش آب برای تامین نیازهای پایه نظیر شرب، بهداشت و محیط زیست و بخش آب اقتصادی بود.

بزرگ‌زاده تاکید کرد: دولت و حاکمیت موظف است کوشش کند تا آب مورد نیاز برای هر شهروند و زیست‌مندان شامل گیاهان و جانوران ایرانی را تامین کند؛ تسکین گرد و غبار، فرونشست و تامین نیازهای محیط زیستی پیکره های آبی نیز از همین دست هستند.

سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: پس از رفع نیازهای پایه، آب بیشتری که در اختیار است، آب اقتصادی است؛ این آب باید صرف تولید بیشترین شغل و تولید ناخالص داخلی شود.

* افق زمانی، گام‌ها و اهداف میانی نقشه راه آب کشور

بزرگ‌زاده با بیان اینکه “در نقشه راه هدایت آب به طرف حوزه هایی با کارکرد اقتصادی مورد تاکید است”، گفت: اگرچه سال افق نقشه راه ۱۴۲۰ است، اما اهداف میانی مهمی برای آن در نظر گرفته شده؛ به عنوان مثال در نقشه راه آب کشور، منطبق بر مفاد سند امنیت غذایی، میزان مصرف آب کشاورزی از منابع آب متعارف ۵۱ میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۱۱ تعیین شده است.

وی افزود: بنابراین به تدریج تامین نیازهای محیط زیستی افزایش می یابد و در این سال به مقادیر بیشینه خود که نزدیک به سه برابر مقدار کنونی است، نزدیک می شود.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه “بخش‌های خدمات و صنعت در همه کشورها به ویژه در کشوری نظیر ایران که بخش زیادی از آن خشک، نیمه خشک و فراخشک است، بخش‌های پیشران توسعه هستند”، گفت: تامین آب برای دو بخش خدمات و صنعت افزایش قابل توجهی دارد و به بیش از ۲ برابر می رسد؛ براساس نقشه راه، وظیفه اصلی تامین شغل ایرانی ها به این دو بخش سپرده شده است.

* توجه به منابع آب‌های نامتعارف در نقشه راه آب کشور

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه “اصلی ترین وظیفه بخش کشاورزی تولید غذای سالم و کافی برای شهروندان ایرانی یا امنیت غذایی است”، گفت: تامین مطمئن آب شرب از حوزه‌های مهم نقشه راه است؛ در این قسمت ضرایب اطمینان مناسب برای تامین آب شرب و بهداشت شهروندان ایرانی مد نظر بوده است.

وی افزود: توجه ویژه به آب‌های نامتعارف بخش دیگر نقشه راه است؛ بهره‌برداری از منابع آب دریا شش برابر ارتقاء پیدا می‌کند که نیمی برای نوار ساحلی و نیمی برای مصارف درون سرزمین است.

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: با استفاده از ابزار بازتخصیص آب که اکنون دیگر بستر حقوقی آن مهیاست، بخش قابل توجهی از پساب به مصارف صنعتی و فضای سبز هدایت می شود و در عوض منابع آبی آزاد شده صرف پایداری آب شرب، نیازهای محیط زیستی و کنترل فرونشست می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت نیرو بر آن است تا با استفاده از روش‌های گوناگون ارتباطی، پیوند خود را با جامعه نخبگانی و گروداران بیشتر و کارآمدتر کند؛ افزون بر روشنگری های این چنینی، نقشه راه آب در نشست های ” گفتگوهای آبی” به تفصیل تجزیه و تحلیل می شود و در سیر تکاملی خود از نکته نظرات همراهان و همکاران صنعت آب بیشترین بهره را خواهد برد.

انتهای پیام/ تسنیم