خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی جایگاه های CNG در پی قطع گاز

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG گفت: قطع گاز جایگاههای CNG در یکماه اخیر موجب تحمیل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به جایگاههای CNG از محل عدم انتفاع از فروش و همچنین خسارات فنی مترتب بر قطع و وصل مکرر گاز به تجهیزات گاز جایگاهها شده است.

به گزارش رصد انرژی ، محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور در نشستی خبری اظهار داشت: بنا به اذعان مسئولین محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قطع گاز جایگاههای CNG موجب افزایش قابل توجه مصرف بنزین و متعاقب آن ۷ میلیون دلار ضرر روزانه به اقتصاد کشور از محل این افزایش مصرف بنزین در خودروها ، گردیده است.

عدم توجه به توسعه CNG عامل وضعیت کنونی بنزین است

وی افزود: رسیدن و حتی عبور مصرف بنزین از سقف تولید آن در داخل کشور ، چند صباحی است که موضوع بحث فعالان حوزه انرژی کشور و دغدغه مسئولین محترم بلندپایه دولت و وزارت نفت بوده و به عقیده فعالین حوزه CNG، عدم توجه دولت‌ها به توسعه پایدار صنعت CNG در بخش عرضه و تقاضا در سالهای گذشته، یکی از مهمترین دلایل وضعیت کنونی و مصرف بی رویه بنزین است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور خاطرنشان کرد: ضمن آنکه این افزایش مصرف بنزین در شرایط فعلی آلودگی شدید هوا ، موجب آلودگی مضاعف هوا خصوصاً در کلانشهرها گردیده آنهم در شرایطی که بنا بر سیاستهای کلان اولیه ، صنعت ملی CNG در یکی از مهمترین رسالتهای خود مسئولیت تامین هوای پاک را نیز بر عهده داشته است که متاسفانه این رسالت نیز ظاهراً به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: با عنایت به سهم تنها ۲ درصدی صنعت CNG از کل مصرف گاز کشور، اختصاص تنها یک درصد دیگر به این صنعت از محل صرفه جویی در مصارف دیگر یا افزایش تولید ، برابر با روزانه ۱۲ میلیون دلار درآمد  برای کشور از محل صرفه جویی بنزین یا صادرات آن و کاهش چشمگیر آلودگی هوا است.

تنها ۲ درصد گاز کشور صرف CNG می شود

در ادامه این نشست، احسان جانمحمدی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور گفت: با توجه به اینکه مصرف کل جایگاههای CNG کشور ، تنها ۲ درصد از مصرف کل گاز کشور را شامل می شود ، قطع گاز برنامه ریزی شده نیمی از جایگاههای CNG کشور نه تنها کمک معنا داری به کاهش مصرف و حل معضل ناترازی تولید و مصرف ننموده بلکه با تشکیل صفهای طویل در جایگاههای فعال ، موجبات نارضایتی عمیق مردم به خصوص قشر آسید پذیر جامعه را فراهم آورده است.

وی افزود: از سوی دیگر با تحمیل خسارات جدی به جایگاههای CNG که هم اکنون نیز به دلیل عدم برخورداری از حق العمل منصفانه و تحمل زیان انباشته سالهای اخیر در مرز ورشکستگی و تعطیلی می باشند ، بحران فعالیت جایگاههای CNG را حادتر نموده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور ادامه داد: انتظار است اهتمام لازم در جبران خسارات وارده به جایگاههای CNG از سوی دولت صورت پذیرد.

جزئیات خسارت جایگاه ها در پی قطع گاز

در ادامه این نشست، حمیدرضا سهرابی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور گفت: قطع گاز جایگاههای CNG کشور در یکماه اخیر موجب تحمیل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به جایگاههای CNG از محل عدم انتفاع از فروش و همچنین خسارات فنی مترتب بر قطع و وصل مکرر گاز به تجهیزات گاز جایگاهها شده است.

وی افزود: با توجه به نظام حق العملی جایگاههای CNG ، همواره بخشی از نرخ فروش به مشتری ، حق العمل جایگاه بوده که محل تامین هزینه های ثابت و متغیر و سود خالص جایگاه است؛ بنابراین شرط اقتصادی بودن جایگاهداری به مانند تمامی واحدهای صنعتی دائم کار ، فعالیت مستمر و بدون توقف آن بوده و قطع گاز مکرر جایگاههای CNG اولاً تامین هزینه های ثابت و متغیر آنها را دچار اختلال می‌کند؛ ثانیاً عدم انتفاع جایگاهها را موجب می‌شود و ثالثاً سبب بروز برخی ایرادات و خسارات به تاسیسات و تجهیزات جایگاهها به دلیل راه اندازی های مجدد پس از توقفهای مکرر جایگاهها می‌گردد.

اثر قطع گاز در ایجاد وجهه نامطلوب در امنیت سرمایه گذاری در صنعت CNG  

سهرابی خاطرنشان کرد: همچنین قطع گاز جایگاههای CNG توام با بروز شایعه عدم توان شرکت ملی گاز در تامین گاز جایگاههای CNG، وجهه نامطلوبی در امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت CNG به جای گذارده و استمرار آن موجب فرار سرمایه بخش خصوصی از این صنعت می‌شود.

وی ادامه داد: خسارات ناشی از موارد عنوان شده در بخش اول حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می گردد که انتظار داریم دولت در جبران این خسارت مساعدت لازم را به جایگاههای CNG معمول داشته و در بخش دوم که مربوط به عدم اطمینان بخش خصوصی و فرار سرمایه خصوصی از صنعت CNG می باشد ، حجم خسارت بسیار بیشتر و خصوصاً در درازمدت ، قابل احتساب و جبران نیست.

انتهای پیام/