رشد ذخایر سدها در شرایط کاهش ورودی آب

رشد ذخایر سدها در شرایط کاهش ورودی آب نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، نشان‌دهنده نقش موثر سدهای مخزنی در مدیریت منابع آب است.

به گزارش رصد انرژی ، در ۲۲۶ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تا شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳) در مجموع ۲۸ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۳۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۵درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، ۱۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۱۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، رشدی ۳درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود ۳۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۶۵ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۵ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد یک‌درصدی ذخایر سدها در مقایسه با روز مشابه سال قبل است.

انتهای پیام/