رشد ۲۹درصدی ورودی آب به سدهای کشور

با ورود 35 میلیارد و 840 میلیون مترمکعب آب به سدهای کشور در سال آبی جاری، شاهد رشد 29درصدی ورودی آب به سدها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

به گزارش رصد انرژی ، در ۲۸۲ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ تا دهم تیرماه ۱۴۰۲) در مجموع ۳۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۲۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشدی ۲۹ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست محیطی، ۲۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی ۲۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

درحال حاضر با وجود ۳۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سدهای کشور، ۶۱ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۹ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز دهم تیرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی در این بخش است.

انتهای پیام/