محصولات پتروشیمی با عرضه اعتباری به‌دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از رانت جلوگیری می‌کند و مواد اولیه تولیدکنندگان واقعی صنایع تکمیلی تأمین می‌شود.

به گزارش رصد انرژی ، عباس غلامی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا به‌عنوان راهکاری برای حل چالش تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع تکمیلی برای خرید مواد اولیه است که از دی‌ماه پارسال اجرای این طرح شدت بیشتری گرفت.

وی با بیان اینکه محصولات پتروشیمی، چند گام از خام‌فروشی فاصله گرفته است، افزود: تبدیل محصولات پتروشیمی به محصول نهایی، سبب افزایش ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رونق صادرات می‌شود.

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: تأمین سرمایه در گردش بزرگ‌ترین مشکل صنایع تکمیلی است، زیرا تولیدکنندگان نقدینگی برای خرید مواد اولیه ندارند و تسهیلات نیز از سوی بانک‌ها به‌سختی پرداخت می‌شود.

غلامی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها را تشویق به فروش اعتباری در بورس کالا کردیم، ادامه داد: بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی در حوزه متانول عرضه اعتباری نداشتند که این کار، آغاز شده است.

وی افزود: خرید یک شرکت از بورس یعنی آن شرکت در سامانه بهین‌یاب سهمیه دارد و طبق قواعد بورس خرید می‌کند. افزون‌ بر آن، از دو فیلتر دیگر هم عبور می‌کنند. بدین‌گونه که بانک باید ال‌سی برای شرکت باز و تضمین کند و کارشناسان صورت‌های مالی صنایع پایین‌دست و تکمیلی را بررسی می‌کنند تا تأیید شود، همچنین افزون بر تأیید بانک، پتروشیمی فروشنده نیز فهرست را تأیید می‌کند.

مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از چند مجتمع پتروشیمی فهرست همه خریداران را دریافت کردیم. تولیدکنندگان واقعی خرید اعتباری انجام داده بودند که عرضه اعتباری سبب افزایش تولیدشان شده بود.

انتهای پیام/