واگذاری حفاری ۱۲ حلقه چاه اکتشافی به حفاری شمال

قرارداد واگذاری حفاری ۱۲ حلقه چاه اکتشافی میان شرکت حفاری شمال و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

به گزارش رصد انرژی ، قرارداد واگذاری ۱۲ حلقه چاه اکتشافی در مناطق خشکی سراسر ایران در روز یکشنبه ۲۴ دی ماه با حضور علیرضا سلمان زاده مدیرعامل شرکت حفاری شمال و بهمن سلیمانی جانشین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید.

بر اساس این گزارش، این قرارداد با موضوع انجام خدمات حفاری چاه‌های اکتشافی به مدت چهار سال با تأمین ۲ دکل حفاری خشکی ۲۰۰۰HP به منظور تکمیل مراحل حفاری و آزمایش بهره‌دهی ۱۲ حلقه چاه اکتشافی امضا شده است.

بر همین اساس، شرکت حفاری شمال برای انجام این پروژه دستگاه های حفاری خشکی NDC110 و NDC117 خود را به مدیریت اکتشاف معرفی کرد که مورد تأیید قرار گرفت.

انتهای پیام/