افزایش ۱۸۶ مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیرها در ۲ سال/ وعده ۱۰‌هزار مگاواتی محقق می‌شود؟

با گذشت دو سال از عمر دولت، ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در پایان شهریورماه امسال، به 1090 مگاوات رسید. در واقع در دو سال اخیر، تنها ۱۸6 مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به‌مدار بهره‌برداری وارد شده است.

به گزارش رصد انرژی ، ایران علاوه بر اینکه در زمینه دسترسی به منابع سوخت فسیلی ظرفیت‌های بسیاری دارد، در زمینه وجود منابع اولیه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

هرچه در زمینه توسعه استفاده از سوخت فسیلی در کشور کار شده، در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر غفلت و کم‌توجهی شده است. درحال حاضر ۷۵درصد از سبد تأمین انرژی اولیه کشور را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد، در زمینه تولید برق نیز بیش از ۸۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی که وابسته به سوخت فسیلی هستند، تأمین می شود.

بیش از دو دهه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌خصوص در زمینه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در ایران مطرح شده اما آهنگ توسعه این نوع انرژی در دولت‌های مختلف بسیار کند بوده است. این درحالی‌است که ایران ظرفیت‌های بسیار قابل‌توجهی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.

در ایران میزان تابش خورشید نسبت به کشورهای اروپایی ۴۰درصد بیشتر بوده و نسبت به کشورهای همجوار به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل دمای خنک‌تر و وزش باد مطلوب، شرایط مناسب‌تری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد؛ واقعیتی که برخی کارشناسان عقیده دارند ظرفیتی بالقوه تا ۱۰۰ هزار مگاوات برق به صورت نظری برای کشور فراهم کرده است.

در مجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و کرمان پتانسیل ۴۰ هزار مگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی را دارند. استان کرمان بیشترین ظرفیت خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین ظرفیت بادی را دارد.

در ابتدای دولت سیزدهم، (پایان مرداد ۱۴۰۰) درحالی‌که ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور ۹۰۴ مگاوات بود، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در برنامه ارائه شده خود به مجلس در زمان رأی اعتماد، اعلام کرد “افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌میزان ۱۰‌هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی شده” در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد.

با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در پایان شهریور امسال، به ۱۰۹۰ مگاوات رسید. در واقع در دو سال اخیر، تنها ۱۸۶ مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به‌مدار بهره‌برداری وارد شده است. در واقع با گذشت بیش از ۵۰درصد از زمان اجرای این برنامه، تنها حدود ۲درصد از آن محقق شده است.

انتهای پیام/