برگ زرین دیگری در کارنامه حفاری شمال/ ثبت رکورد روزهای بدون حادثه در دستگاه‌های حفاری

شرکت حفاری شمال به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت پرمخاطره حفاری موفق شد میانگین بیش از 500 روز بدون حادثه را بر روی دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی و بطور کلی رکورد 2734 روز و 50357069 نفر ساعت کار بدون حادثه ناتوان کننده و عمده را در سطح شرکت به ثبت برساند.

به گزارش رصد انرژی ، صنعت حفاری در زمره پرمخاطره‌ترین مشاغل صنعتی قرار دارد که پایبندی به اصول و رعایت الزامات ایمنی به منظور حفاظت و صیانــت از نیــروی انســانی و همچنین نگهداشت تجهیــزات در آن امری مهم و ضروری اســت.

بر همین اساس رعایت نکات ایمنی و اجرای صحیح دستورالعمل‌های ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست شرکت از سوی حفارمردان این شرکت و جدیت مدیران و روسای عملیاتی در اجرای الزامات، ارائه آموزش‌های تئوری و عملی حین کار از سوی مهندسانHSE، آموزش‌های برون سازمانی توسط مدیریت منابع انسانی سبب گردید شرکت حفاری شمال، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات خود به ثبت برساند.

به طور کلی هر نوع هزینه کرد در زمینه آموزش و ایمن‌سازی محیط کار که به سلامت کارکنان و تجهیزات منجر شود، سرمایه گذاری ارزشمند در جهت حفظ سرمایه‌های ملی تلقی می شود و از این رو شرکت حفاری شمال توانمند‌سازی و ارتقاء سطح دانش همکاران را در دستور کار خود قرار داده است.

روابط عمومی شركت حفاری شمال در این خصوص اعلام کرد: “ضمن تبریك این موفقیت به تمامی پرسنل پرتلاش و زحمتكش دستگاه‌های حفاری به ویژه دستگاه‌ های حفاری NDC-112، NDC-114، NDC-115 و SAHAR-I امید است با مساعی هر چه بیشتر در آینده نیز شاهد تداوم این روند مطلوب باشیم. از این رو جهت قدردانی از زحمات همکاران عملیاتی که طی زمان کسب رکورد بر روی این دستگاه ها نقش آفرین بوده اند بر اساس مدت حضور تقدیر گردید.”

انتهای پیام/