توسعه لاک‌پشتی تجدیدپذیرها به رغم وعده‌های پرطمطراق

در طی دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم، تنها 178 مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیرها افزوده شده است، رقمی که در مقایسه با برنامه‌های اعلامی، از عدم تحقق برنامه‌ها در عرصه تجدیدپذیرها حکایت دارد.

به گزارش رصد انرژی، ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر در پایان تیرماه ۱۴۰۰ که هنوز دولت سیزدهم بر سر کار نیامده بود و ماه پایانی فعالیت دولت دوازدهم را سپری می‌کردیم، ۹۰۳ مگاوات بود. این رقم در پایان تیرماه ۱۴۰۲، یعنی بعد از گذشت نیمی از عمر دولت سیزدهم، به ۱۰۸۱ مگاوات رسید.

در واقع در دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم، تنها ۱۷۸ مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیرها افزوده شده است.

این‌درحالی است که وزیر نیرو و دیگر مسئولان وزارت نیرو بارها از برنامه جدی توسعه تجدیدپذیرها در دولت سیزدهم خبر داده بودند. اگرچه شاید گفته شود دولت سیزدهم در مسیر ریل‌گذاری توسعه تجدیدپذیرها ورود کرده و این ادعایی درست و قرین به واقعیت است، اما نباید نادیده گرفت که توسعه تجدیدپذیرها در این دولت در عمل، بسیار کُند صورت می‌گیرد.

مصداق این حرکت کُند و توسعه لاک‌پشتی تجدیدپذیرها در دولت سیزدهم، عدم تحقق برنامه افزایش ۵۰۱ مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای پیک تابستان ۱۴۰۱ و عدم تحقق برنامه افزایش ۸۵۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر برای پیک تابستان ۱۴۰۲ است.

انتهای پیام/