رقابت تهرانی‌ها و مشهدی‌ها در مصرف گاز

درحالی شاهد رقابت تهران و مشهد در مصرف گاز کشور هستیم که حدود یک‌سوم مصرف گاز کشور در شبانه‌روز گذشته در ۴ استان تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان و آذربایجان‌شرقی بوده است.

به گزارش رصد انرژی ، روز گذشته (۲۵ دی‌ماه) از مجموع ۸۴۸ میلیون مترمکعب گاز تزریق‌شده به شبکه سراسری، ۶۴۴ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به مصرف رسید،
درواقع بیش از ۷۷ درصد گاز مصرفی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مصرف شده و حدود ۲۳ درصد گاز در دسترس، در سایر بخش‌ها از جمله صنایع عمده و نیروگاه‌ها به مصرف رسیده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، استان تهران با جابه‌جایی رکورد مصرف خود از ۱۲۵ میلیون مترمکعب در ۲۴ ساعت، به ۱۲۷ میلیون مترمکعب مصرف گاز در یک شبانه‌روز رسید. پس از استان تهران، استان خراسان رضوی با مصرف ۶۰ میلیون مترمکعب دومین استان پرمصرف کشور در بخش گاز بود.

سومین و چهارمین استان‌های پرمصرف گاز در شبانه‌روز اخیر، به‌ترتیب استان اصفهان با ۴۶ میلیون مترمکعب و آذربایجان شرقی با ۴۱ میلیون مترمکعب بود.

انتهای پیام/