شوک پتروشیمی‌ها از قرارداد ۸ ماهه خوراک

در روزهای پایانی سال گذشته و روزهای ابتدایی امسال، واحدهای پتروشیمی با قرارداد 8 ماهه تأمین خوراک مواجه شدند که آنها را نسبت به 4 ماه فصل سرد که تضمین قراردادی برای خوراک ندارند، شوکه کرده است.

به گزارش رصد انرژی، شرکت ملی گاز ایران برای تحویل خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی در سال ۱۴۰۳، قرارداد ۸ ماهه ارائه کرده که مورد انتقاد فعالان صنعت پتروشیمی قرار گرفته است.

این اقدام شرکت ملی گاز ایران در حالی است که در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده : “در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

به‌نظر می‌رسد شرکت ملی گاز ایران به‌منظور فرار از الزام به‌جبران خسارت به شرکت‌های پتروشیمی ناشی از قطع احتمالی گاز در زمستان، مبادرت به ارائه قراردادهای ۸ ماهه کرده است.

مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: ” اگرچه بر اساس قرارداد ۸ ماه ملزم به تأمین گاز هستیم، اما ما ملاکمان را تأمین ۱۲ ماهه خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها می دانیم و در ۴ ماهه سرد سال، در صورت نیاز، گازرسانی به پتروشیمی‌ها محدود می شود.

انتهای پیام/