موج‌سواری برخی جایگاه‌داران در طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت

جایگاه‌هایی که هنوز کارت‌های آزاد آنها جمع‌آوری نشده و حتی نسبت به گذشته کاهش نداشته نیز مدعی نبود کارت آزاد شده‌اند که این مسئله نیازمند ورود جدی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

به گزارش رصد انرژی ، از صبح روز گذشته طرحی در تهران آغاز شد که به‌موجب آن، بیش از نیمی از کارت‌های آزاد جایگاه‌داران جمع‌آوری شود، اما قرار نبود جایگاهی بدون کارت آزاد باقی بماند و به گفته سخنگوی صنف جایگاه‌داران، در این طرح، هر جایگاه به ازای هر سکو، یک کارت سوخت آزاد خواهد داشت.

اما بررسی رصد انرژی نشان می‌دهد برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در مراجعه مردمی که کارت شخصی همراه ندارند، از ارائه کارت سوخت آزاد خودداری می‌کنند و مدعی هستند که کارت‌های آزاد آنها توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری شده است.

پیگیری این موضوع از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که ادعای این جایگاه‌داران، ادعایی نادرست بوده و به‌نظر می‌رسد درشرایطی که کارت آزاد سوخت در این جایگاه‌ها وجود دارد، آنها به هر دلیل، از در اختیار مردم قرار دادن این کارت‌ها خودداری می‌کنند.

نکته جالب‌تر این‌جاست که برخی جایگاه‌هایی که اقدام به ارائه کارت آزاد به مردم نکرده‌اند، در ناحیه غربی تهران قرار دارند که بررسی‌های رصد انرژی حاکی از این است که هنوز کارت‌های آزاد جایگاه‌های نواحی غربی تهران جمع‌آوری نشده و این مسئله نشان می‌دهد که برخی جایگاه‌داران در حال تخلف و موج‌سواری در این طرح هستند.

انتهای پیام/