سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با رصد انرژی:

نقشه راه آب کشور در انتظار تبدیل شدن به قانون

سخنگوی صنعت آب گفت: نقشه راه را شورای عالی آب و وزارت نیرو به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب تدوین کرده و پیش‌نویس آن را در اختیار همه قرار داده است؛ در شورای عالی آب مصوب شده و در مسیر پیدایش و تکامل خودش، تأیید نهادهای عالی را اخذ خواهد کرد.

عیسی، بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با رصد انرژی ، اظهار داشت: نقشه راه آب کشور در شورای عالی آب رونمایی و تصویب شده، برخلاف تصمیمات آبی دیگر که شورای عالی آب در نقطه انتهایی است، در اینجا سند نقشه راه آب توسط شورای عالی آب تصویب شده، این سند هنوز مورد تصویب نهایی در کشور قرار نگرفته، این سند باید ارتقا پیدا کند، در سطح قانون و یا حتی فراتر از قانون قرار بگیرد و باید در مسیر پیدایش و تکامل خودش، تأیید نهادهای عالی کشور را اخذ کند تا به‌عنوان یک قانون ابلاغ شود.

وی افزود: در این مرحله از کارشناسان صاحب صلاحیت خواسته ایم تا در بهبود مفاد این سند ما را همراهی و کمک کنند، نکات مثبت فراوانی نیز دریافت کرده‌ایم که این نکات را اعمال خواهیم کرد.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه “مفاد سند ملی امنیت غذایی برای تدوین سند راه آب کشور بسیار حائز امنیت بوده”، گفت: پس از تأمین امنیت غذایی و آب اجتماعی که آب مورد نیاز شرب و بهداشت برای شهروندان ایرانی و آب مورد نیاز برای زیست‌مندان ایرانی هست، بقیه آب را به‌گونه‌ای بین صنعت و خدمات توزیع کرده‌ایم که این‌ آب به کار تولید شغل و سرمایه بیاید، در واقع تابع هدفی را طراحی کردیم که بر اساس آن، تولید شغل و تولید سرمایه در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در نقشه راه آب کشور، این مسئله که بایستی بضاعت‌های آبی هر منطقه در توسعه دیده شود، مورد توجه قرار گرفته و برای هر کدام از استان‌های ۳۱گانه کشور، نگاهی به سند آمایش سرزمین و نگاهی به بضاعت‌های آبی آن منطقه کرده ایم و تصمیم گرفتیم رشد مناسب برای بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در هر منطقه چه باشد.

بزرگزاده با بیان اینکه “برای اینکه به توسعه پایدار در کشور برسیم باید به هر سه رکن محیط زیست، اجتماع و اقتصاد توجه داشته باشیم”، گفت: برای دستیابی به این سه رکن باید الگوهای توسعه که برای هر منطقه از کشور در نظر گرفته می شود، این الگوهای توسعه، آمایش پایه باشد؛ وقتی می گوییم آمایش پایه، یعنی الگوها و زمین ها و حوزه های توسعه در هر منطقه را مطابق با بضاعت های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه و محدودیت های زیست بومی و طبیعی آن منطقه ببینیم.

سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: ما در امر توسعه با بهره برداری از منابع محدود محیط زیستی کار داریم، خاک، آب، جنگل و حتی مثلا پرندگان مهاجر، اینها منابع محیط زیستی هستند و بهره برداری از منابع محیط زیستی باید تا مرزهای تاب آوری باشد؛ یعنی باید شدت و مقدار بهره برداری به گونه ای باشد که در دوره های مشخص، امکان ترمیم آن مقادیر مصرف شده و احیای شرایط اولیه فراهم باشد تا لطمه نبیند، آب هم همینگونه هست.

وی ادامه داد: در طرح های آمایشی که تهیه می شود باید به محدودیت ها و بضاعت های آبی هر منطقه توجه کنیم؛ وقتی کشور ایران بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد آن خشک، نیمه خشک و فراخشک است؛ بدین معنی است که آب قید اصلی در تعیین الگوی توسعه در بیش از ۷۰درصد مساحت ایران است.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه هر الگوی توسعه برای هرگوشه کشور بخواهد طرح ریزی شود، باید این الگو، آب محور باشد، گفت: نقشه راه را شورای عالی آب و وزارت نیرو به عنوان دبیرخانه شورای عالی آب تدوین کرده و پیش‌نویس آن را در اختیار همه قرار داده است؛ در شورای عالی آب مصوب شده و در مسیر پیدایش و تکامل خودش، تأیید نهادهای عالی را اخذ خواهد کرد.

انتهای پیام/