هم افزایی تاسیسات دریایی با شرکت های داخلی برای توسعه میادین نفت و گاز

در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه صنعت نفت، شرکت تاسیسات دریایی و دانا انرژی تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش رصد انرژی ، شرکت مهندسی و توسعه تأسیسات دریایی در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شرکت دانا انرژی تفاهمنامه علمی، پژوهشی، عملیاتی، اکتشافی و بهره برداری از میدان های نفتی و گازی در داخل و خارج از کشور امضا کرد.

مدت زمان این تفاهمنامه مشترک همکاری یک سال است که قابلیت تمدید دارد و دو طرف توافق کردند با استفاده از ظرفیت های فنی و مهندسی یکدیگر، در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و پروژه های عملیاتی و اکتشافی مرتبط همکاری مشترک را کلید بزنند.

انتهای پیام/