مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با رصد انرژی:

کاهش سهمیه آزاد بنزین برای مدیریت مصرف است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دلیل کاهش سهمیه آزاد بنزین در کارت‌های هوشمند سوخت به 100 لیتر را مدیریت مصرف بنزین اعلام کرد.

جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با رصد انرژی اظهار داشت: از این پس، سهمیه آزاد بنزین در کارت‌های سوخت شخصی به ۱۰۰ لیتر کاهش یافته که این مسئله به دلیل مدیریت مصرف بنزین بوده است.

وی افزود: اغلب مردم، مصرف بنزینی کمتر از ۱۵۰ لیتر در ماه دارند که با احتساب مصرف ۶۰ لیتری سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی، کمتر از ۱۰۰ لیتر در ماه بنزین ۳۰۰۰ تومانی مصرف می‌کنند، درواقع مجموع مصرف بنزین بسیاری از مردم، در ماه از ۱۰۰ لیتر هم فراتر نمی‌رود.

سالاری‌نسب با بیان اینکه “عده اندکی از مردم بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه از سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی کارت‌های سوخت خود استفاده می‌کنند”، گفت: تصمیم بر آن شد که به دلیل مدیریت مصرف بنزین، سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یابد، این اقدام برای اغلب مردم، هیچ تغییری نسبت به گذشته، در بر نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر مردم به هر دلیل، از جمله مسافرت، نیاز شد در یک بازه‌زمانی مصرف بنزین ۳۰۰۰ تومانی بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه داشته باشند، می‌توانند بدون محدودیت از کارت‌های سوخت آزاد موجود در جایگاه‌ها استفاده کنند و در این خصوص، کارت سوخت آزاد در تمامی جایگاه‌های کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: همچنین کاهش سطح ذخیره بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت به ۶ ماه، بازکشت به شرایط پیش از کرونا است و این مسئله نیز برای مردم، مشکل‌آفرین نخواهد بود.

انتهای پیام/