۳۱ صنعت استان یزد مشمول بازتخصیص با آبهای غیرمتعارف

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: در استان یزد و به استناد بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ‌ ۱۴۰۲، سی‌ویک صنعت باید از آب غیرمتعارف شامل پساب و آب دریا استفاده کنند.

به گزارش رصد انرژی ، جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با بیان اینکه ۳۱ واحد صنعتی و معدنی دارای ۳۱ منبع آبی در استان شامل اجرای بند ع تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌شوند، گفت: صنایعی که مصرف آب آنها از منابع آبی سطحی یا زیرزمینی بالای ۱۰ لیتر بر ثانیه، معادل ۳۰۰ هزار متر‌مکعب در سال است، باید از منابع آبی جایگزین استفاده کنند.

محجوبی با بیان اینکه حجم آب آزاد شده این صنایع معادل یک سوم حجم آب مصرفی کل صنایع استان است، ابراز کرد: با توجه به اعلام نظر وزارت نیرو بسیاری از این صنایع مشمول باید تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ از آب غیرمتعارف استفاده کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه آب غیرمتعارف شامل پساب و آب دریا است، بیان کرد: تعداد اندکی از صنایع که امکان بهره‌مندی از خط اول انتقال آب خلیج فارس در کمترین زمان ممکن را داشتند، در پایان اسفند سال گذشته آب متعارف آن ها از مدار مصرف خارج و از آب دریا بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان اینکه حجم آب آزاد شده به سایر واحد های صنعتی اختصاص نمی یابد، بیان کرد: آزادسازی آب حاصل از بازتخصیص تنها با هدف مصرف در بخش شرب و بهداشت و کمک به تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی صورت می گیرد.

انتهای پیام/