۵۰۰۰ مترمکعب به ظرفیت ذخیره آب روستایی کردستان افزوده شد

مدیرعامل شرکت آبفای کردستان گفت: با احداث ۳۴ باب مخزن از ابتدای طرح جهاد آبرسانی به روستاهای استان، ۴۹۵۰ مترمکعب ظرفیت برای ذخیره سازی آب در این مخازن ایجاد شده است.

به گزارش رصد انرژی ، محمد فرهاد، مدیرعامل شرکت آبفای کردستان، اظهار داشت:در قالب طرح جهاد آبرسانی، تاکنون ۲۵۰ کیلومتر خط انتقال آب، ۱۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب، ۲۰ باب ایستگاه پمپاژ، حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه و بهسازی ۴ دهنه چشمه در روستاهای مشمول این طرح اجرا شده است.

وی افزود: با احداث ۳۴ باب مخزن از ابتدای طرح جهاد آبرسانی به روستاهای استان، ۴۹۵۰ مترمکعب ظرفیت برای ذخیره سازی آب در این مخازن ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای کردستان خاطرنشان کرد: طرح جهاد آبرسانی به روستاهای استان به منظور محرومیت زدایی و رفع تنش آبی روستاهای استان با اعتبار ۵۲۸ میلیارد تومان و برای ۱۶۹ روستا از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شده و در حال حاضر ۴۸٫۶ درصد پیشرفت دارد.

فرهاد تصریح کرد: این طرح ۶۷ هزار نفر از جمعیت روستایی استان را زیر پوشش قرار خواهد داد و با اتمام آن شاخص بهره مندی جمعیت روستایی از آب شرب بهداشتی و سالم به صورت پایدار از ۸۰ درصد به ۸۶ درصد ارتقاء خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان افزود: پس از اتمام طرح فعلی جهاد آبرسانی، قرارداد دوم نیز برای ۱۲۰ روستای دیگر استان با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال و در صورت تأمین اعتبار آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/