۵۳ درصد پیشرفت در ساخت و تکمیل طرح پتروشیمی زنجان

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: طرح اوره و آمونیاک زنجان با توجه به حمایت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای حل برخی مشکلات، با بیش از 53 درصد پیشرفت در مسیر ساخت و تکمیل قرار گرفته است.

به گزارش رصد انرژی ، مرتضی شاه میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان بازدید از طرح پتروشیمی زنجان که همزمان با سفر استانی رئیس جمهوری انجام شد اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اوایل فعالیت دولت سیزدهم، ساخت و تکمیل طرح پتروشیمی زنجان را مورد تاکید قرار داد.

وی ادامه داد: مسائل اولیه این طرح با توجه به تلاش های مدیرعامل و عوامل مجموعه که ساخت طرح را پیگیری کردند حل شده است و امروز با توجه به بازدید انجام شده باید گفت که این طرح در مسیر ساخت قرار گرفته و از پیشرفت خوبی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: مجریان طرح، مطالبات مردم را جدی گرفتند و این طرح پتروشیمی، بیش از ۵۳درصد پیشرفت دارد و در گام نخست پیگیر هستیم که طرح با توجه به برنامه جدیدی که تدوین شده است ساخته شود سپس طرح های زنجیره ارزش آن مطالعه و اجرایی شود.

وی بیان کرد: به سهامداران مردمی اطمینان می دهم با توجه به اراده ای که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی موجود است و با حل برخی مشکلات، این طرح بر اساس برنامه جدید وارد مدار تولید شود و سهامداران به آرزوی دیرینه خود برسند.

انتهای پیام/